Čo je odvetraná fasáda?

Pojem odvetraná fasáda je zaužívaný pre systémové fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od murovanej vonkajšej obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou. Jednou z kľúčových vlastností odvetranej fasády je ventilácia. Zateplenie budovy je riešené kontaktne.

Opláštenie odvetraných fasád sa vyhotovuje dvoma spôsobmi. A to mokrou cestou, kedy sa k zateplenej nosnej konštrukcii primuruje nenosná priečka „tzv. primurovka“, alebo suchou cestou, pri ktorej sa k obvodovej stene montuje závesná konštrukcia. Konštrukcia odvetranej fasády sa následne obloží ľubovoľným materiálom. Fixácia obkladu sa realizuje na skrutky, nity, skryté alebo viditeľné závesy, a tiež často používaným chemickým lepením. Systém odvetranej fasády a jeho funkčnosť je v zásade postavený na odvetraní medzipriestoru, ktorý vzniká medzi obvodovou nosnou stenou budovy a fasádnym opláštením.

Izolácia

Tepelná izolácia sa kladie medzi prvky podkonštrukcie až po jej montážnom prevedení. Výber správnej izolácie odvetranej fasády ovplyvňuje klímu i energetiku stavby.

Podkonštrukcia

Podkonštrukcia slúži na vytvorenie prevetrávaného priestoru medzi izoláciou a fasádnym materiálom.

Obklady

Na trhu je k dispozícii množstvo materiálov od bežných až po exkluzívne. Od dreva, cez keramiku, vláknocementové dosky, sklo, laminát, plasty či kov.


Skladba odvetranej fasády

Zloženie odvetranej fasády
 • 1
  podklad odvetranej fasády
  tehla, pórobetón, betón atď.
 • 2
  izolácia odvetranej fasády
  najčastejšie minerálna vlna
 • 3
  ventilačná medzera
 • 4
  obklad
  drevo, imitácia dreva, kameň, keramika, sklo, kov, plast, laminát, vláknocemenová doska
 • 5
  podkonštrukcia
  drevená, zinkovaný plech, hliníková

Vo ventilačnej medzere odvetranej fasády dochádza k zrýchleniu prúdenia vzduchu (komínový efekt), čoho následkom je vytvorenie mikroklímy a cirkulácie. To má pozitívny vplyv na odvod pár a vlhkosti, zdravosť muriva (murivo nenapádajú huby a plesne), odvod horúceho vzduchu v letnom období a temperovanie objektu. Naviac, vzduchová medzera sa stáva bezpečným izolantom a radí systém k najúčinnejšiemu a rovnako najzdravšiemu na trhu. Použitím tohto vrstvenia sa zvyšuje plošná hmotnosť obvodového muriva, čo má za následok skvalitňovanie zvukovo-izolačných vlastností obvodovej konštrukcie.

Vzhľad budovy je pri použití rôznych obkladových materiáloch a systémov zavesenia kreatívnou záležitosťou s nekonečným množstvom tvarových i materiálnych variácií. Fasádne obklady na nosnú podkonštrukciu je možné vytvárať z mnohých materiálov ako sú drevo, kameň, HPL, hliník, oceľ, sklo, cementovlákno, plast, drevokompozit, keramika a iné. Tak sa každá „tvár“ odvetranej fasády stáva originálom. Vďaka uvedeným benefitom sa odvetrané fasády a fasádne obklady v súčasnosti stávajú vyhľadávaným stavebným riešením pre všetky typy budov.


 

Skladba odvetranej fasády, podkonštrukcia