Drevené podkonštrukcie

Tento typ podkonštrukcie je zhotovený ako vertikálny či horizontálny raster z drevených fyzikálne upravených profilov nadimenzovaného formátu (podľa typu obkladu). Pri dreve býva často problém z tvarovou a vlhkostnou stálosťou, čo sa čiastočne eliminuje práve vhodným použitím fyzikálne upraveného dreva. Vhodnou, ale pre vyššiu cenu málo aplikovanou alternatívou je použitie tvrdého tropického dreva (hlavne pre terasy).

Pri drevenej nosnej konštrukcií ide v konečnom dôsledku o tesársky výrobok, ošetrený proti drevokazným hubám, prípadne nehorľavými nátermi, ktorý je kotvený do obvodového plášťa budovy. Obkladový materiál sa na drevený rošt montuje spravidla lepením alebo šraubovaním. Na drevené podkonštrukcie je v súčasnosti možné fixovať akýkoľvek obkladový materiál s priznanými aj skrytými spojmi.