Podkonštrukcie z pozinkovaného plechu

 

Pripravuje sa...