ETALBOND

etalbond® je technologicky vyspelý produkt, ktorého jedinečné vlastnosti umožňujú kreatívny a inovatívny architektonický dizajn. Zakrivené a ploché povrchy v živých farbách dodávajú verejným a súkromným budovám a stavbám elegantný zmysel.