Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

Povrchová úprava fasádneho dreva

Vonkajšie obklady z aj neošetrených exteriérových drevín majú dlhú životnosť pri minimálnom udržiavaní. Na vonkajších plochách neošetrených materiálov sú však vplyvy poveternosti pomerne rýchlo viditeľné. Pri drevených obkladoch dochádza k farebným zmenám, a to predovšetkým vplyvom klímy, orientácie na svetovú stranu, prečnievajúcich častí strechy, porastu alebo aj vplyvom zatienenia susednou budovou.

Vnútri jednej fasády sa farebné zmeny môžu prejaviť rozdielne. Povrchy severných, východných a južných fasád aj obklady v tieni prečnievajúcich striech (rovnako ustupujúce časti fasády, ako okenné parapety alebo vytvorené vodorovné škáry) sú svetlo- až tmavohnedé. Drevené časti vystavené poveternosti na západných fasádach sú oproti tomu pri väčšine klimatických podmienok striebristé až tmavosivé.

Povrchová úprava výrobkov z dreva a dokonca aj niektorých materiálov na báze dreva má mimoriadny význam, pretože predlžuje životnosť dreva, zvýrazňuje a dokresľuje jeho prirodzenú krásu, zlepšuje jeho úžitkové vlastnosti, prípadne potláča farebné rozdiely. Dá sa povedať, že povrchová úprava je kabát, ktorý výrobok predáva. Náterové látky sa delia podľa rozličných hľadísk. Základné delenie je podľa intenzity prekrytia povrchu. Podľa tohto kritéria sa náterové látky delia na:

Transparentné, nepigmentované náterové látky – laky

  • základné laky – nazývajú sa aj brúsne laky alebo základné brúsne laky. Platia pre ne elementárne požiadavky, ako sú dobrá penetračná schopnosť, plnivosť, brúsiteľnosť a priľnavosť
  • vrchné laky – očakáva sa od nich hladký vzhľad, vyhovujúca tvrdosť, vyhovujúce fyzikálnomechanické vlastnosti, dobrá odolnosť proti pôsobeniu kvapalín, dobrá priľnavosť a vyhovujúca svetlostálosť
  • jednovrstvové laky – plnia funkciu základných i vrchných lakov súčasne

Pigmentové náterové látky

Úplne zakrývajú vzhľad podkladu. Delia sa na:

  • základné farby – pre ne platia požiadavky na vyhovujúcu priľnavosť, brúsiteľnosť, plnivosť, kryvosť a odolnosť proti rozpúšťadlám emitovaným emailmi
  • vrchné pigmentové náterové látky – väčšinou ide o email, od ktorého sa vyžadujú vyhovujúce fyzikálnomechanické vlastnosti, tvrdosť a odolnosť proti pôsobeniu kvapalín, dobrá priľnavosť a vyhovujúca svetlostálosť
  • tmely – spĺňajú požiadavky na priľnavosť a plnivosť

Lazúrovacie laky

Ide o náterové látky obsahujúce farbivo alebo mikromletý pigment. Pigmenty sú rôznofarebné prášky organického a anorganického pôvodu, ktoré sa nerozpúšťajú vo filmotvorných látkach ani v rozpúšťadlách, napríklad sadze, titánová bieloba, hliníkové bronzy a azofarbivá. Napriek tomu, že lazúrovací lak má určitú kryvosť, kresba dreva zostáva po nanesení laku čiastočne viditeľná.