Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

RHEINZINK®

RHEINZINK®-Uhlová stojatá drážka

Drážkové systémy RHEINZINK spájajú jednotlivé pásy v pozdĺžnom smere. Použitie uhlovej stojatej drážky sa stalo pri opláštení fasád pravidlom. Vyznačuje sa výraznou optickou šírkou drážky (šírka cca 12 mm). Bežne dostupné nástroje na ohýbanie profilov a uzatváranie drážok prispievajú k ľahkej montáži. Rôzne dĺžky a šírky pásov umožňujú realizáciu zvláštnych foriem.

 • Výrazné optické členenie strešných plôch spôsobuje 12 mm široká drážka
 • Pokládka v horizontálnom i vertikálnom smere
 • Variabilné optické členenie strešných plôch dosiahnuté rôznymi dĺžkami a šírkami krytinových pásov
 • Pokládka i na krížové špáry, alebo zrkadlové pokrytie
 • Drážkové spojenie odolné voči dažďu
 • Použitie predprofilovaných strešných pásov
 • Realizovateľné sú i kužeľové alebo konkávne a konvexne zaoblené plochy

 

RHEINZINK®-Klick - lištový systém

Lištový systém sa uplatňuje ako najstaršia, v súčasnosti používaná klampiarska technika. Medzi krytinové pásy sa umiestni drevená lišta, ktorá slúži pre úchytky, alebo inovovaný lištový upínací pás RHEINZINK-Klick. Tieto alternatívne možnosti upevnenia sa nakoniec zakryjú pomocou krycej lišty. Klick - lištový systém RHEINZINK spĺňa všetky nároky na efektívnu pokládku a umožňuje jej veľkú presnosť.

 • Prevedenie strešného hrebeňa - lištový kryt, rozšírené úžľabie - lištový kryt pre strechu a fasádu
 • Presné, do seba zapadajúce diely celého systému
 • Redukovaný počet použitého náradia a strojov
 • Časovo nenáročná montáž celej plochy
 • Dlhé drážkové spojenie odolné voči dažďu od 3° Náhrada drevených líšt s úchytkami a príponkovými pásmi
 • Zjednodušená cenová kalkulácia je v dôsledku vysokého podielu prefabrikovaných dielov
 • Výrazné optické členenie fasády
 • Pokládka je možná v diagonálnom aj vertikálnom smere
 • Variabilné spracovanie vďaka rôznym šírkam a dĺžkam krytinových pásov Možnosť pokládky na styčné plochy alebo zrkadlovej pokládky

RHEINZINK®-Šablóny

Vzhľadná plocha veľkých šablón RHEINZINK a pôsobivá štruktúra ich predurčuje predovšetkým na opláštenie veľkoplošných fasád. Vedľa konštrukčných výhod sa i tu silne uplatňuje najmä ich príťažlivý vzhľad.

Štvorcové a kosoštvorcové strešné šablóny tvoria skupinu tzv. malých šablón RHEINZINK. Dajú sa vyrábať priemyselne i v klampiarskych dielňach a svojím malým formátom umožňujú funkčne i vzhľadovo dokonalé zastrešenie tiež pri komplikovaných tvaroch, ako napr. opláštenie strešných vikierov, komínov, alebo okrajov striech.

 • Pôsobivý vzhľad
 • Kosoštvorcové, štvorcové a veľkoplošné šablóny
 • Možnosť rôznych tvarov a veľkostí
 • Individuálne vyhotovenie pre každý objekt
 • Umožňujú dokonalé zastrešenie i pri komplikovaných tvaroch
 • Nepriame, skryté upevnenie pomocou úponiek

 

RHEINZINK®-Steckfalzpaneel drážkový panel

 • Zaujímavý trend udávajúci horizontálne členenie fasády
 • Trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi, predsadená, zozadu vetraná fasáda
 • Smer pokládky môže byť horizontálny i vertikálny a sú možné aj kombinácie smerov Veľký výber zostavnej šírky plechu medzi 200 mm a 333 mm
 • Variabilná šírka drážok 0 - 30 mm
 • Realizovateľné sú aj zaoblené povrchy
 • Jednoduchá, rýchla montáž založená na princípe upevnenia pomocou upínacieho žliabku a čapu
 • Skryté upevnenie
 • Dodávajú sa v prevedení "predzvetraný - pro modrošedý" a "predzvetraný - pro bridlicovošedý" - na objednávku

RHEINZINK®-Steckfalzpaneel drážkový panel

Zvláštna výhoda systému Steckfalzpaneel spočíva v možnosti ľubovoľného výberu osovej vzdialenosti od 200 do 333 mm a variabilnej šírky špár od 0 do 30 mm. Drážkové panely ponúkajú okrem ľubovoľnej voľby, v akom smere ich budete klásť (horizontálne, vertikálne, alebo diagonálne), aj mimoriadne tvorivé možnosti. Rôzne tvarované, existujúce fasády sa dajú ľahko prispôsobiť vašim novým predstavám. Pri rekonštrukciách, alebo pri vykonávaní následných izolácií vonkajších plášťov budov možno v krátkom čase realizovať trvalé a kvalitné riešenie.

RHEINZINK®-Horizontálny panel

Horizontálne panely sú podobné ako Steckfalzpaneel a svojím vzhľadom pripomínajú konštrukciu drevených obkladov. Prvky, ktoré majú pevne definovanú drážku o šírke 20 mm a sú vybavené okrajovým profilovaním, sa montujú nepriamo pomocou špeciálneho upevňovacieho profilu RHEINZINK. Vďaka tejto technológii možno vyrovnať dĺžkové zmeny spôsobené rozdielom teplôt.

 • Zaujímavé a konečný tvar ovplyvňujúce horizontálne členenie fasády
 • Trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi, predsadená, zozadu vetraná fasáda
 • Výrazné členenie fasády pomocou 20 mm širokej drážky Voľný výber šírky plechu od 200 mm do 300 mm
 • Nepriame, skryté upevnenie
 • Spoľahlivé vyrovnanie dĺžkových zmien spôsobených rozdielom teplôt (preto sú k dispozícii aj panely v dĺžke 6000 mm)
 • Realizovateľné sú aj zaoblené povrchy
 • Jednoduchá, rýchla montáž
 • Dodávajú sa v prevedení "predzvetraný - pro modrošedý" a "predzvetraný - pro bridlicovošedý" - na objednávku

RHEINZINK®-Stulppaneel

Manžetové panely pomocou svojej šupinatej štruktúry bez špár predstavujú veľmi zvláštny typ opláštenia fasád. Pôsobením svetla a tieňov vzniká na základe geometrie profilov pôsobivé tieňovanie so silnými kontúrami. Presná výroba prefabrikovaných profilov podľa podrobných výkresov a určených rozmerov panelov umožňuje na stavbe ľahkú a úspornú montáž.

 • Veľmi individuálny typ opláštenia je vytvorený pomocou šupinatej štruktúry
 • Pôsobivé tieňovanie so silnými kontúrami vplyvom svetla
 • Trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi, predsadená, zozadu vetraná fasáda
 • Veľký výber zostavnej šírky plechu medzi 200 mm a 333 mm
 • Skryté upevnenie
 • Dodávajú sa v úprave "predzvetraný - pro modrošedý" a "predzvetraný - pro bridlicovošedý" - na objednávku

RHEINZINK®-Kazety

Fasádne kazety vznikli počas vývoja veľkoformátových stavebných dielov pre mimoriadne rýchlu a zároveň finančne nenáročnú montáž. Ide o veľkoformátové, vypuklé obkladové profily vybavené na štyroch stranách záhybmi. RHEINZINK ponúka možnosť individuálneho zhotovenia v súlade s obkladaným objektom. Pokiaľ sú upevnené na príslušnej podkladovej konštrukcii, možno s ich pomocou dosiahnuť futuristicko-technický vzhľad, ktorý sa v súčasnosti veľmi často vyskytuje na administratívnych a priemyselných budovách.

 • Veľkoformátové vypuklé obkladové profily
 • Ponúkajú množstvo možností pri stvárnení fasády
 • Trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi, predsadená, zozadu vetraná fasáda
 • Horizontálne a vertikálne vyrovnané kazety Individuálne zhotovenie na mieru podľa objednávky
 • Variabilné spracovanie styčných medzier (upevnenie viditeľné, alebo skryté)
 • Jednoduchá, rýchla montáž
 • Dodávajú sa v povrchovom prevedení "predzvetraný - pro modrošedý" a "predzvetraný - pro bridlicovošedý" - na objednávku

RHEINZINK®-Vlnitý profil

Plynulý tvar klasickej sínusovej krivky dodáva vlnitým profilom zvlášť pôsobivý vzhľad. Rôzne spôsoby ich kladenia - horizontálny, vertikálny, alebo diagonálny umožňujú jemné štruktúrovanie fasády a zreteľné členenie na oddelené výrazné časti. Mäkké efekty svetla a tieňov umožňujú zvlášť pri veľkých plochách optické oživenie

 • Plynulý tvar sínusovej krivky so zvlášť pôsobivým vzhľadom
 • Umožňuje jemné štruktúrovanie fasády a zreteľné členenie na výrazne delené častí.
 • Trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi, predsadená, zozadu vetraná fasáda
 • Smer pokládky môže byť horizontálny i vertikálny a sú možné aj kombinácie smerov
 • Úsporný stavebný profil v dvoch prierezoch
 • Realizovateľné sú aj zaoblené povrchy
 • Jednoduchá, rýchla montáž
 • Priame upevnenie na podkladovú konštrukciu
 • K dispozícii v povrchovom prevedení „predzvetraný - pro modrošedý"

 

RHEINZINK®-Trapézový profil

Ako v horizontálnom, vertikálnom, tak i v diagonálnom usporiadaní pôsobí rebrovitý lichobežníkový profil vďaka svojim hranatým tvarom chladnejšie. Efekt plný kontrastov, ktorý vzniká pri dopade svetla, je ostrejší, než pri vlnitom profile, ktorý pôsobí jemnejšie. Možnosť výberu strany A, alebo B robí tento fasádny obklad profilom „s dvomi tvárami".

 • Výrazne chladnejší a hranatý optický výraz
 • Pri dopade svetla vzniká efekt plný kontrastov
 • Možnosť výberu strany A, alebo B robí tento fasádny obklad profilom s "dvomi tvárami".
 • Trvalá ochrana budovy pred poveternostnými vplyvmi, predsadená, zozadu vetraná fasáda
 • Smer pokládky môže byť horizontálny i vertikálny a sú možné aj kombinácie smerov
 • Hospodárny stavebný profil v dvoch prierezoch Jednoduchá, rýchla montáž
 • Upevnenie sa robí priamo na podkladovú konštrukciu
 • Dodáva sa v povrchovej úprave "predzvetraný - pro modrošedý"