Výhody a nevýhody odvetranej fasády

Ak zvažujete použitie odvetranej fasády, mali by ste vedieť aké sú jej výhody a nevýhody. Architekti najčastejšie vnímajú technológiu odvetranej fasády ako ideálny typ fasády, ktorý spĺňa najnáročnejšie požiadavky nielen na modernú architektúru, ale aj na úžitkové parametre stavieb.

Teplotné výkyvy

Dokonca ani veľké rozdiely v letných a zimných teplotách nemajú vplyv na správne odvetranú fasádu. Vonkajšia stena nie je pôsobením slnečného žiarenia v lete rozpálená. V zime sa stena vďaka izolácií neochladí. Preto vzduch zostáva v miestnosti príjemne konštantný počas celého roka. Stála teplota vzduchu v interiéry má ekonomické výhody, ale hlavne výhody pre ľudské zdravie.


Akumulácia tepla

Vonkajšia izolácia zadržiava teplo v stenách a tým využíva kapacitu pamäte materiálu. V miestnosti zotrváva príjemne vyrovnaný vzduch, čím sa šetria výdavky na teplo.


Ochrana pred povrchovou kondenzáciou

Ochrana pred povrchovou kondenzáciou vodnej pary je nevyhnutnou podmienkou pre ochranu proti vlhkosti a tým aj pre fungovanie izolácie. Zabraňuje sa zvýšeniu vnútornej kondenzácie, ktorá sa nakoniec prejaví ako pleseň na vnútornom povrchu konštrukcie. Prenikanie vody je kontrolované, odvodnené do ventilačného priestoru.


Tepelné mosty

Vzácne teplo sa stráca prevažne v starších budovách kvôli nedostatočne izolovaných spájacích bodov. Súvislá izolácia premosťuje tieto slabé body.


Ochrana proti silným dažďom

Fyzikálne pomery odvetranej fasády zabraňujú presunu kapilárnej vody a dážď sa nedostane do izolačných vrstiev. Dôsledkom trvalej možnosti odvlhčenia prostredníctvom vetracieho priestoru je, že vlhké vrstvy izolácie môžu schnúť rýchlejšie bez narušenia účinnosti izolácie.


Protihluková ochrana

Odvetraná fasáda taktiež ponúka účinnú ochranu proti hluku. Väčšina zvukových vĺn je odrazená povrchom krytiny a zvyšok je absorbovaný izoláciou. Je možné dosiahnuť redukciu škodlivosti hluku na 7 dB.


Výhody

  • Estetika / moderný dizajn
  • Zlepšená energetika domu
  • Vyrovnávanie dynamických zmien počasia
  • Odhlučnenie stavby
  • Ochrana izolácie proti silným dažďom
  • Ochrana izolácie pred kondenzáciou

Nevýhody

  • Cena
  • Časovo náročnejšia montáž