Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

KVH hranoly pre odvetranú fasádu

KVH hranol

KVH hranolKVH je masívne konštrukčné drevo používané hlavne v exteriérových aplikáciách tam, kde ide o vyššiu kvalitu konštrukčného dreva – rozmerovú stálosť, ochranu voči drevokaznému hmyzu bez potreby náterov.  A v neposlednom rade o vyššiu estetiku. Pri KVH ide o skratku z nemeckého KonstruktionVollHolz.

KVH drevo má presne definované vlastnosti a vyznačuje sa tvarovou a rozmerovou stálosťou vďaka selekcii dreva s minimálnym počtom sukov a presne stanoveným spôsobom sušenia. Povrch je hobľovaný, profily majú zrazené hrany, sú vysušené na predpísanú vlhkosť – pri správnom zabudovaní v stavebnej konštrukcii nie je potrebná ochrana proti drevokazným hubám a hmyzu. Vysokou teplotou pri procese sušenia je materiál zároveň sterilizovaný od možných zárodkov biotických škodcov. KVH má minimálne sklony k vzniku trhlín. Je vysúšané z masívneho dreva ihličnanov, triedené podľa pevnosti a spravidla spojované zubovým spojom.

Triedenie KVH

Podľa prísnej nemeckej normy

KOnštrukčne drevo KVH je triedené podľa prísneho nemeckého predpisu podľa pevnosti DIN 4074. Nemecká norma spĺňa požiadavky EU normy EN 14081. Trieda pevnosti C24.

Triedenie podľa vzhľadu

KVH pozná dve základné triedy  s ohľadom na vzhľad. Bežné KVH alebo KVH – Si používané v pohľadových konštrukciách. Bez ohľadu na triedu sú už obe vytriedené od väčšieho množstva pohľadovo neestetických sukov a trhlín.

Použitie KVH

Konštrukčné masívne drevo KVH sa používa v množstve špecifických aplikácií:

  • nosné a vystužené konštrukcie – podpery, trámy, väzníky, krokvy, podpery prvkov stien, podkonštrukcie k fasádam, terasám, pergoly, prístrešky a pod.
  • viditeľné konštrukčné prvky s vysokými požiadavkami na estetiku
  • konštrukčné prvky, v ktorých nemá byť použitá chemická ochrana dreva
  • prvky, kde ide o rozmerovú stálosť dreva

 

Rozmerová dostupnosť

KVH - tabuľka typických rozmerov

KVH ako podkonštrukčné drevo fasád

Na drevenú podkonštrukciu sa fasádne obklady bežne lepia alebo sa použijú skrutky do dreva. Lepiaci systém (Sika TackPanel, Dinitrol) uvádza vo svojich technických listoch drevenú podkonštrukciu ako jedno z možných riešení. (lepenie HPL dosiek, cementovláknitých materiálov a pod.) Lepiace PU tmely sú certifikované a podrobené skúške pre rôzne typy materiálov na rôznych podkonštrukciách (akreditované certifikačné ústavy).

Pri montáži odvetraných fasád je najčastejšie používaný rozmer profilu KVH hranolov 40x60mm a 80x40mm. Avšak každá realizácia má často svoje inidividuálne požiadavky na výšku odvetrávacej medzery v skladbe fasády.

Horeuvedené informácie sa týkajú predovšetkým obkladov a podkonštrukcií, ktoré sa používajú v exteriéri. Na interiér sú pochopiteľne kladené menšie nároky vzhľadom na stabilnú vlhkosť, teplotu. Klimatická záťaž (UV, vietor, sneh, dážď, námraza a.i.) sa v prípade interiérov neberie do úvahy.

viac o KVH

 

Štítky: