Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

Druhy podkonštrukcií

Materiál z ktorého je zhotovená podkonštrukcia ovplyvňuje nie len cenu konečnej fasády či terasy, ale aj jej technické a užívateľské parametre. Nároky na montáž a prácnosť sú pri každom type podkonštrukcie rôzne, preto správny výber nosnej konštrukcie fasády ovplyvňuje nielen cenu ale aj technicko – úžitkové a estetické vlastnosti.

Drevené podkonštrukcie

Materiál z ktorého je zhotovená podkonštrukcia ovplyvňuje nie len cenu konečnej fasády či terasy, ale aj jej technické a užívateľské parametre. Nároky na montáž a prácnosť sú pri každom type podkonštrukcie rôzne, preto správny výber nosnej konštrukcie fasády ovplyvňuje nie len cenu ale aj technicko – úžitkové a estetické vlastnosti.

Drevená podkonštrukcia fasády pre odvetranú fasádu

Hliníkové podkonštrukcie

Hliníkové podkonštrukcie sú vyrábané z konštrukčného hliníka. Sú vysoko odolné a používajú sa pri projektoch kde sú vyššie nároky na stálosť, technicko – estetické vlastnosti a celkovú pevnosť.  Nosnosť a bezpečnosť takto riešených fasádnych konštrukcií je v segmente najvyššia, čo výrobcovia deklarujú systémovými certifikátmi a certifikátmi výrobku pre daný účel použitia.

Pozinkovaný plech

Hliníkové podkonštrukcie sú vyrábané z oceľových profilov, ktoré sú zinkované. Sú dostatočne odolné a používajú sa pri realizáciách najčastejšie.  Nosnosť a bezpečnosť takto riešených fasádnych konštrukcií je dostatočná.