Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

Triedy kvality fasádnych dosiek

Triedy kvality palubiek

Pokiaľ budete kupovať fasádne dosky, stretnete sa s bežne so štyrmi kvalitatívnymi triedami: A, B, C a AB. Triedenie je založené na norme ČSN EN 13990. Norma špecifikuje množstvo a rozsah prirodzených chýb pre tiedu A a B. Pri palubových doskách je najpoužívanejšia trieda AB niekedy oznacovaná aj ako A/B. Trieda AB obsahuje min.40 % dosiek tiedy A a 60 % dosiek triedy B. Norma nie je voľne dostupná a preto ju tu neuvádzame. Často je v uvádzanej kvalite iba jedna a teda pohľadová strana dosiek, u kvalitných dodávateľov sa pri neprofilovaných doskách kvalita vzťahuje niekedy na celý povrch dosky.  U profilov (napr. tatranský profil a pod.) sa posudzuje výlučne jedna – pohľadová strana.

Na to pre akú kvalitu sa pri nákupe rozhodovať majú hlavný vplyv individuálne estetické požiadavky investora. Pre niekoho sú dosky s väčším množstvo sukov neprijateľné, pre iného sú typickým znakom a teda súčasťou dreva vďaka čomu je dielo zaujímavé. S nižšou akostnou triedou je však často spojené vyššie množstvo práce, teda viac rezania, tmelenia či brúsenia.

Kvalita rôznych drevín sa posudzuje takmer vždy rôznymi spôosbmi, avšak vo vśeobecnosti je možné sa oprieť o existujúce normy. Väčšina exotických dervín napríklad takmer nemá viditeľné suky, naopak ihličnaté dreviny majú sukov pomerne veľa. Fasádne dosky v A kvalite sú pri palubkách z európskych ihličnatých drevín u dodávateľov prakticky nedostupné práve z dôvodu vyššieho množstva sukov.

Preto pri výbere dreviny s požiadavkou na minimálnu sukovosť nie je vhodné používať dreviny ako borovica, sibírsky smrekovec či smrek.

Ak predsa je vo výnimočných prípadoch požiadavka na zvýšenú vizualitu, je vhodné nájsť dodávateľa v A kvalite alebo si u dodávateľa zabezpečiť prebierku dosiek AB kvality a vybrať z nich tie najlepšie (orientačne jedna doska z 50-tich). Prebierku však väčšinou dodávatelia neumožňujú z ekonomických dôvodov a ak aj áno, tak potom sú prebraté dosky v podstatne vyššej cene. Palubky v A kvalite nie sú bežne dostupné.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pri zvažovaní kvality sú brané na zreteľ najmä nasledovné vlastnosti:

  • počet a veľkosť nevyhovujúcich sukov
  • množstvo miazgy prítomnej v dreve
  • farebné variácie
  • vytrhané vlákna opracovaním
  • smolníky
  • trhliny
  • poškodenie napadnutia hubou
  • poškodenie napadnutia hmyzom
  • obliny
  • zárasty kôry

Klasifikácia tried fasádnych obkladov / palubiek – ihličnaté dreviny

Vada Trieda A Trieda B
Suky dovolené
– čierne bodové suky do 5 mm, ak netvoria skupinu;
– zdravé zrastené suky do 10 % šírky + 35 mm;
– čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové suky, nezrastené suky (nie vypadavé) do 10 % šírky + 15 mm
– ojedinelé malé vypadnuté a poškodené hranové suky do 20 % najväčšej dovolenej veľkosti suku, ak nie je porušené krytie;
– sukové zátky do najväčšej dovolenej veľkosti suku u max.10 % dosiek
nedovolené:
– vypadavé suky, diery po sukoch a zhnité suky
dovolené:
– čierne bodové suky do 5 mm;
– zdravé zrastené suky, čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové suky a nezrastené suky do 10 % šírky + 50 mm;
– hranové suky bez obmedzení, vrátane vypadnutých a poškodených, ak nie je porušené krytie („po zosadení
bez diery“);
– ojedinelé vypadavé suky, diery po sukoch a zhnité suky do 15 mm;
– zátky z rovnakého druhu dreva
Smolník dovolené:
– ojedinele do rozmeru 2 mm × 25 mm alebo rovnakej plochy (v mm2);
– jeden smolník do veľkosti 3 mm × 40 mm alebo rovnakej plochy v mm2 na každý 1,5 m dĺžky
dovolené:
– do rozmeru 2 mm × 35 mm alebo rovnakej plochy neobmedzene;
– tri smolníky do šírky 6 mm a celkovej dĺžky 150 mm alebo rovnakej plochy (v mm2) na 1 meter dĺžky

uvádzame k triedam A a B iba popis k pár vadám, kompletná špecifikácia tried kvality podľa normy je rozsiahla

Štítky: