Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

Spôsoby montáže veľkoformátových dosiek

Pri rôznych cenových ponukách sa zákazníci potrebujú rozhodovať o rôznych spôsoboch montáže ako i rôznych riešeniach podkonštrukcie. V ďaľšom sa Vám pokúsime tieto spôsoby a riešenia popísať aby ste sa vedeli správne rozhodovať.

Typická skladba podkonštruckie

Podkonštrukcia sa skladá typicky z konzol a roštu. Konzoly zabezpečujú potrebný odstup dosiek od fasády pre účely potrebnej hrúbky zateplenia. Rošt slúži na montáž(lepenie, nitovanie či skrutkovanie) veľkoformátových dosiek. Konzoly sa používajú v rôznych dĺžkach – podľa požadovanej hrúbky zateplenia.

Zloženie odvetranej fasády

viac o skladbe odvetranej fasády

Lepenie

Lepenie je najestetickejší a najelegantnejší spôsob montáže. Súčasne je aj najpoužívanejším spôsobom montáže. O trvácnosť takéhoto riešenia sa netreba obávať, ak zveríte montáž firme , ktorá má skúsenosti. Ak sa montáž prevedie presne podľa technologického postupu, dosky sa neodlepia a lepený spoj má vysokú trvácnosť. Lepený spoj je v konečnej cene za meter štvorcový o pár percent drahší ako nitovaný.

Lepenie má nevýhodu v tom, že sa nemôže realizovať v zime resp. pri teplotách pod +5 st Celzia.

Teda ak ste si nechali realizáciu odvetranej fasády na zimu, jediná možnosť je nitovanie alebo pri montáži na drevenú podkonštrukciu skrutkovanie.

Lepenie však prenechajte radšej skúsenej firme. Lepenie podĺa technologického postupu zaberie pri montáži mierne viac času ako nitovanie, s tým treba rátať.

Nitovanie

Nitovanie je lacnejší spôsob montáže. Nity pri veľkoformátových doskách sú pri globálnom pohľade na fasádu takmer neviditeľné, pretože sa vyrábajú vo farbe dosiek. Je ich vidieť iba pri detailnom skúmaní. Výhodami nitovania sú najmä:

  • mierne nižšia cena
  • montáž aj pri teplotách pod +5 st. Celzia
  • rýchlejšia montáž ako pri lepení
Odvetraná fasáda - nitovanie, náhľad.

Nitovaná fasáda – globálny pohľad

Tá istá nitovaná fasáda – detail

 

Drevený rošt

Je najlacnejším riešením podkladového roštu. Používa sa v prípadoch, keď sa fasáda nezatepľuje alebo v prípadoch keď ide hlavne o cenu a trvácnosť nie je na prvom mieste. Je potrebné si uvedomiť, že drevo na fasáde má trvanlivosť pár desiatok rokov.

Drevená podkonštrukcia sa ošetruje impregnačnnými nátermi najmä kôli ochrane pred drevokazným hmyzom a hubami. Trvácnosť dreva priamo súvisí s jeho vlhnutím. Správne zrealizovaná fasádna drevená podkonštrukcia sa však prevetráva komínovým efektom vďaka čomu sa neustále presúša, čo má výrazne pozitívny vplyv na jej trvácnosť.

Drevený rošt sa používa v kombinácii

  • bez konzol pri montáži bez zateplenia (rošt montovaný priamo na fasádu alebo fasádnu konštrukciu)
  • s hliníkovými alebo pozinkovanými konzolami pri montáži so zateplením

Hliníkový rošt

Hliníkový rošt sa montuje výlučne na hliníkové konzoly. Je najdrahším avšak najtrvácnejším riešením podkonštrukcie. Je často používaný. Veľkoformátové dosky sú pomerne nákladným fasádnym materiálom, Hliník je však večný.

Na rošt (L, T, Omega či iné profily) sa lepía či nitujú fasádne dosky. Hliníkový rošt vždy montuje s hliníkovmi konzolami. Nekombinuje sa s pozinkovanými konzolami. Príkladom kvalitných hliníkových certifikovaných konzol je systém SPIDI. S hliníkovm systémom máte istotu a garanciu trvácnosti ak sa montáž vykoná odborne.

Konzoly

Pozinkované konzoly sú lacnejšou verziou konzol. Majú nižšiu trvácnosť ako je to pri hliníku. Pozinkované konzoly sa nekombinujú s hliníkovým roštom, avšak často sa kombinujú s dreveným roštom. Príkladom kvalitných pozinkovaných certifikovaných konzol je systém ETANCO.