Odvetraná fasáda svojpomocne

Páčia sa Vám odvetrané fasády, ale cena dodávky na kľúč sa Vám zdá byť privysoká? Využite výhody asistovanej realizácie.

Čo je odvetraná fasáda?

Pojem odvetraná fasáda je zaužívaný pre systémové fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od murovanej vonkajšej obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou. Jednou z kľúčových vlastností odvetranej fasády je ventilácia. Zateplenie budovy je riešené kontaktne.

Opláštenie odvetraných fasád sa vyhotovuje dvoma spôsobmi. A to mokrou cestou, kedy sa k zateplenej nosnej konštrukcii primuruje nenosná priečka „tzv. primurovka“, alebo suchou cestou, pri ktorej sa k obvodovej stene montuje závesná konštrukcia. Konštrukcia odvetranej fasády sa následne obloží ľubovoľným materiálom. Fixácia obkladu sa realizuje na skrutky, nity, skryté alebo viditeľné závesy, a tiež často používaným chemickým lepením. Systém odvetranej fasády a jeho funkčnosť je v zásade postavený na odvetraní medzipriestoru, ktorý vzniká medzi obvodovou nosnou stenou budovy a fasádnym opláštením.

Izolácia

Tepelná izolácia sa kladie medzi prvky podkonštrukcie až po jej montážnom prevedení. Výber správnej izolácie odvetranej fasády ovplyvňuje klímu i energetiku stavby.

Podkonštrukcia

Podkonštrukcia slúži na vytvorenie prevetrávaného priestoru medzi izoláciou a fasádnym materiálom.

Obklady

Na trhu je k dispozícii množstvo materiálov od bežných až po exkluzívne. Od dreva, cez keramiku, vláknocementové dosky, sklo, laminát, plasty či kov.


Skladba odvetranej fasády

Zloženie odvetranej fasády
 • 1
  podklad odvetranej fasády
  tehla, pórobetón, betón atď.
 • 2
  izolácia odvetranej fasády
  najčastejšie minerálna vlna
 • 3
  ventilačná medzera
 • 4
  obklad
  drevo, imitácia dreva, kameň, keramika, sklo, kov, plast, laminát, vláknocemenová doska
 • 5
  podkonštrukcia
  drevená, zinkovaný plech, hliníková

Vo ventilačnej medzere odvetranej fasády dochádza k zrýchleniu prúdenia vzduchu (komínový efekt), čoho následkom je vytvorenie mikroklímy a cirkulácie. To má pozitívny vplyv na odvod pár a vlhkosti, zdravosť muriva (murivo nenapádajú huby a plesne), odvod horúceho vzduchu v letnom období a temperovanie objektu. Naviac, vzduchová medzera sa stáva bezpečným izolantom a radí systém k najúčinnejšiemu a rovnako najzdravšiemu na trhu. Použitím tohto vrstvenia sa zvyšuje plošná hmotnosť obvodového muriva, čo má za následok skvalitňovanie zvukovo-izolačných vlastností obvodovej konštrukcie.

Vzhľad budovy je pri použití rôznych obkladových materiáloch a systémov zavesenia kreatívnou záležitosťou s nekonečným množstvom tvarových i materiálnych variácií. Fasádne obklady na nosnú podkonštrukciu je možné vytvárať z mnohých materiálov ako sú drevo, kameň, HPL, hliník, oceľ, sklo, cementovlákno, plast, drevokompozit, keramika a iné. Tak sa každá „tvár“ odvetranej fasády stáva originálom. Vďaka uvedeným benefitom sa odvetrané fasády a fasádne obklady v súčasnosti stávajú vyhľadávaným stavebným riešením pre všetky typy budov.


 

Skladba odvetranej fasády, podkonštrukcia